identyfikacja wizualna

Artykuł dot. tematyki:
Znak firmowy, logo firmy, tworzenie znaku firmowego, tworzenie logo firmowego...Znak firmowy (logo firmy) - ikoniczna wizytówka naszej firmy

Znak firmowy inaczej określany jako znak towarowy czy marka jest obrazem, rysunkiem reprezentującym naszą firmę. Stanowi skrót naszej oferty czy branży. Znak towarowy - marka - to nazwa, termin, symbol, napis, wzór albo ich kombinacja, kompozycja kolorystyczna, melodia lub zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystywane w celu odróżnienia danego produktu od produktów konkurencyjnych.Znak firmowy

nadaje się w celu odróżnienia danej firmy od firm konkurencyjnych tej samej lub pokrewnej branży. Znak firmowy, logo firmy może stanowić rysunek, ornament, wyraz, pewna kompozycja kolorystyka lub forma plastyczna - a także spójne połączenie tych elementów. Wymienne stosowanie

pojęć marka, znak firmowy, projekt logo firmy czy znak towarowy

jest dopuszczalnym zachowaniem w celu bliższego zrozumienia złożoności samego pojęcia. Marka jest kombinacją produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania i wszelkich działań reklamowych z nim związanych, strukturą odróżniającą daną kombinacje od innych kombinacji funkcjonujących na rynku. Marka dostarcza konsumentom wyróżniające dobra - symboliczne lub funkcjonalne - dzięki temu budowany jest zespół pozytywnie i lojalnie przystosowanych klientów lub partnerów biznesowych.


Znak firmowy i wynikające z niego korzyści

Przede wszystkim znak firmowy, umieszczony na materiałach promocyjnych czyli kalendarzach biurkowych stojących

pomaga zdefiniować produkt a kojarzony z określonymi korzyściami stymuluje powtarzalne zachowania klientów, tym samym wpływa na ilość zakupów. Zwiększa również popyt i ceny, dodatkowo określając konkurencyjność i wartość firmy.

Marka (i dobry projekt logo) powinna być krótka

, łatwa do wymówienia i zapamiętania, sugerująca, marka powinna nasuwać systemy skojarzeniowe oraz powinna być łatwa do uzyskania takiego samego efektu na różnych elementach. Znak firmowy, logo firmy reprezentujące naszą firmę wiąże się z zapewnieniem niewymiernych korzyści odbiorcy, utożsamia produkt z cechami społecznego dobrobytu i gwarantuje podniesienie istnienia własnego ja - po prostu, posiadając dany towar, usługę czy współpracując z daną firmą, podpisujemy się pod jej profilem, jednocząc zaspokojone własne potrzeby z posiadaniem danego produktu. Marka tak naprawdę jest nienamacalna, marka funkcjonuje i dojrzewa w głowach klientów, w ich świadomości, i tam podlega procesom zachodzącym w świadomości.

Dobra ekspozycja znaku firmowego (logo firmy) a pozycja na rynku...

A zatem wprowadzając markę na rynek, przedsiębiorca musi również pamiętać o jej pozycjonowaniu, czyli sprawić, by marka stała się wyjątkowa na tle konkurencyjnych produktów i miała indywidualny charakter. Wartość może być szybko zmieniona w czasie, w zależności od kształtowanego sie ciągle rynku, postrzeganego wizerunku i postrzeganej reputacji. Samo Pojęcie 'marka' można zdefiniować na wiele sposobów, ale zwykle określa się ją jako zespół funkcjonalnych, ekonomicznych i psychologicznych korzyści, jakie stają się udziałem użytkownika produktu oznaczonego konkretną nazwą lub symbolem. Można zatem powiedzieć, że marka to po prostu suma wrażeń, jakie odnoszą konsumenci w wyniku jej używania.
PROJEKTOWANIE LOGO FIRMY Dobre projekty logo to podstawa wizerunku firmy. Skuteczne projektowanie logotypu, logo to proces, na który składa się wiele pojedynczych zabiegów, które końcowo mają dać ponadczasowe logo firmy.


powrÓt do listy ARTYKUŁÓW
› identyfikacja wizualna firm

praca praca praca praca praca praca praca praca praca praca praca pracaidentyfikacja wizualna, tworzenie logo
identyfikacja wizualna

Popularność kalendarzy trójdzielnych zadziwiająco nie maleje od wielu lat. Za każdym razem na koniec roku wielu kontrahentów zgłasza się po druk kalendarza trójdzielnego do sprawdzonego producenta gadżetów reklamowych. Co ciekawe co jakiś czas ukazują się nowe odmiany dobrze znanego kalendarza trójdzielnego, dla przykładu kalendarz dwudzielny, jednodzielny czy przede wszystkim duży ścienny czterodzielny.